Triều Châu- Phúc Kiến-Mai Châu-Liên Nam-Quảng Châu